کالاها

فهرست قطعات

ردیف شرح کالا نوع جنس تعداد در کارتن
۱میل موجگیر ۴۰۵GRC۴۸
۲دسته موتور زیرباطری پژو۴۰۵GRC۴۰
۳دسته موتور دوسرپیچ پژو۴۰۵GRC۳۰
۴توپی سر کمک ۴۰۵(قدیم)GRC۳۶
۵توپی سر کمک ۴۰۵(جدید)GRC۱۸
۶بوش دسته موتور آلومینیومی (دسته موتور گرد ۴۰۵)GRC۶۰
۷دسته موتور گرد ۲۰۶GRC۶۰
۸بوش جناقیGRC۴۸
۹بوش لبه دارGRC۱۵۰
۱۰دسته موتور گرد ۲۰۶GRC۶۰
۱۱دسته موتور ۱ پرایدGRC۲۴
۱۲دسته موتور ۲ پرایدGRC۲۷
۱۳دسته موتور ۳ پرایدGRC۱۸
۱۴قرقری فرمان ۴۰۵شرکتی۴۸
۱۵میل موج گیر ۲۰۶شرکتی۴۸
۱۶دسته موتور دوسر پیچ پژو ۲۰۶(TU۵)شرکتی۳۰
۱۷دسته موتور دوسر پیچ پژو ۲۰۶(TU۳)شرکتی۳۰
۱۸دسته موتور زیرباطری پژو۲۰۶شرکتی۵۰
۱۹توپی سر کمک جلو راست ۲۰۶شرکتی۱۸
۲۰توپی سر کمک جلو چپ ۲۰۶شرکتی۱۸
۲۱بوش عقب مندل ۲۰۶شرکتی۱۰۰
۲۲بوش جلو مندل ۲۰۶شرکتی۱۰۰
۲۳لاستیک ضربه گیر طرفین راست پژو ۲۰۶شرکتی۱۰۰
۲۴لاستیک ضربه گیر طرفین چپ پژو ۲۰۶شرکتی ۱۰۰
۲۵بوش پایه دو شاخ انبری ۲۰۶شرکتی ۳۰
۲۶پایه دو شاخ انبری ۲۰۶شرکتی ۳۰
۲۷بوش پایه دو شاخ انبری ۴۰۵شرکتی ۳۰
۲۸پایه دو شاخ انبری ۴۰۵شرکتی ۳۰
۲۹بوش طبق پژو ۲۰۶(TU۳)شرکتی ۱۰۰
۳۰بوش طبق پژو ۲۰۶(TU۵)شرکتی۱۰۰
۳۱وایر شمع ۴۰۵شرکتی۵۰
۳۲صافی بنزین ۴۰۵شرکتی۱۲۰
۳۳میل سوپاپ ۴۰۵شرکتی۱۰
۳۴دسته موتور رویی آلومینیومی سمند(EF۷)شرکتی۶
۳۵دسته موتورپایینی آلومینیومی سمند(EF۷)شرکتی۶
۳۶پایه میل موج گیر سمند(لاستیک چاک دار)شرکتی۱۲۰
۳۷شیشه آیینه ۴۰۵AUTO BECO۲۰۰
۳۸شیشه آیینه ۲۰۶ (دستی)AUTO BECO۲۰۰
۳۹شیشه آیینه پرشیا (گرمکن دار)AUTO BECO۲۰۰
۴۰آیینه ۴۰۵ دستیAUTO BECO۱۲
۴۱شیشه آیینه سمندشرکتی۲۰۰
۴۲شیشه آیینه پراید (تاشو)شرکتی۲۰۰
۴۳آیینه ۴۰۵ برقیAUTO BECO۱۲
۴۴قاب آیینه ۴۰۵AUTO BECO۱۲
۴۵آیینه پراید (تا شو)AUTO BECO۲۴
۴۶گردگیرآیینه ۴۰۵AUTO BECO۱۰
۴۷بازویی آیینه ۴۰۵AUTO BECO۱۰۰
۴۸فشنگی آب پژو ۴۰۵ (کله قهوه ای)AUTO BECO۲۰۰
۴۹واشر سرسیلندر زانتیا ۲۰۰۰ تک سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۰واشر سرسیلندر زانتیا ۲۰۰۰ دو سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۱واشر سرسیلندر زانتیا ۲۰۰۰ سه سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۲واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ تک سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۳واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ دو سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۴واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ سه سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۵واشر سرسیلندر پژو ۴۰۵ چهار سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۶واشر سرسیلندر پژو ۲۰۶ تک سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۷واشر سرسیلندر پژو ۲۰۶ دو سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۸واشر سرسیلندر پژو ۲۰۶ سه سوراخ (ترکیه)AUTO BECO۱۰
۵۹واشر درب سوپاپ پژو ۱۸۰۰ترک۱۰۰
۶۰واشر درب سوپاپ پژو ۲۰۰۰ترک۱۶۰
۶۱واشر کاتالیزور ۲۰۶ترک۱۰۰
۶۲واشر بغل اگزوز ۴۰۵(فلزی)ترک۱۰۰
۶۳واشر بغل اگزوز ۴۰۵(نسوز)ترک۱۰۰
۶۴واشر بغل اگزوز ۲۰۶(تیپ۲)ترک۵۰
۶۵اورینگ منیفول پژو ۱۸۰۰ترک۱۰۰
۶۶پولی سر میلنگ ۴۰۵شرکتی۸
۶۷شیلنگ بالا رادیاتور ۴۰۵شرکتی۶۰
۶۸شیلنگ پایین رادیاتور ۴۰۵شرکتی۴۰
۶۹شیلنگ بالا رادیاتور ۲۰۶شرکتی۱۰۰
۷۰شیلنگ پایین رادیاتور ۲۰۶شرکتی۵۰
۷۱شیلنگ بخاری بلند ۴۰۵شرکتی۶۰
۷۲شیلنگ بخاری کوتاه ۴۰۵شرکتی۱۰۰
۷۳شیلنگ رادیاتور بالا پرایدشرکتی۱۵۰
۷۴شیلنگ رادیاتور پایین پرایدشرکتی۱۰۰
۷۵شیلنگ هوا روغن ۴۰۵ (خرچنگی)شرکتی۶۰
۷۶شیلنگ هوا روغن ۴۰۵ (دوقلو)شرکتی۱۵۰
۷۷شیلنگ بالا رادیاتور ۴۰۵(مدل بالا)شرکتی
۷۸شیلنگ پایین رادیاتور ۴۰۵(مدل بالا)شرکتی
۷۹شیلنگ بالا رادیاتور کلاسیک ۴۰۵شرکتی
۸۰شیلنگ پایین رادیاتور کلاسیک ۴۰۵شرکتی
۸۱شیلنگ بالا رادیاتور EF۷شرکتی
۸۲شیلنگ پایین رادیاتور EF۷شرکتی
۸۳شیلنگ بالا رادیاتور TU۵شرکتی
۸۴شیلنگ پایین رادیاتور TU۵شرکتی
۸۵شیلنگ فشار ضعیف هدرولیک شرکتی
۸۶اویل پمپ ۴۰۵شرکتی۱۰
۸۷اویل پمپ EF۷ شرکتی۱۰
۸۸اویل پمپ ۲۰۶ (تیپ ۲ ) (۲۱)شرکتی۱۰
۸۹اویل پمپ ۲۰۶ (تیپ ۲ ) (۲۹)شرکتی۱۰
۹۰اویل پمپ ۲۰۶ (تیپ ۵ ) (۲۱)شرکتی۱۰
۹۱اویل پمپ پرایدشرکتی۱۰
۹۲غلتک تسمه سفت کن پژو۴۰۵ (۶۲۰۵)شرکتی۷۰
۹۳غلتک تسمه سفت کن کولر پژو۲۰۶ (۶۲۲۵)شرکتی۴۰
۹۴غلتک هرزگرد تایمینگ پژو۲۰۶ (۶۲۰۶)شرکتی۲۴
۹۵غلتک هرزگرد کولر پژو۲۰۶ tu (۶۲۰۷)شرکتی۲۰
۹۶تسمه سفت کن تایمینگ پژو۲۰۶ (۶۲۱۱)شرکتی۲۰
۹۷تسمه سفت کن تایمینگ پژو۲۰۶ TU۵ (۶۲۱۰)شرکتی۲۴
۹۸تسمه سفت کن کولر(پایه آلترناتور ) پژو۲۰۶ (۶۲۰۹)شرکتی۲۴
۹۹مجموعه کامل تسمه سفت کن پژو۴۰۵ (کد۶۲۰۸)شرکتی۱۰
۱۰۰تسمه سفت کن تایم ۴۰۵ (۶۲۲۶)شرکتی ۲۵
۱۰۱غلتک هرزگرد پایه کوتاه کولرEF۷ (۶۲۱۶) شرکتی
۱۰۲غلتک هرزگرد پایه کوتاه کولرEF۷ (۶۲۱۸) شرکتی
۱۰۳غلتک هرزگرد دوبل کولر EF۷ (۶۲۱۷) شرکتی
۱۰۴هرزگرد تایمینگ EF۷ (۶۲۲۰) شرکتی
۱۰۵غلتک تسمه سفت کن کولرEF۷ (۶۲۳۴) شرکتی
۱۰۶ضربه گیر دسته موتور راست (زبانه ای)شرکتی ۴۸
۱۰۷پایه دسته موتور آلومینیومیشرکتی
۱۰۸بوش لاستیک و پلاستیکشرکتی
۱۰۹پولکی سر کمک ۴۰۵ (نعلبکی)شرکتی
۱۱۰توپی سرکمک پژو ۲۰۶شرکتی
۱۱۱توپی سرکمک پرایدشرکتی
۱۱۲ضربگیر مربعی اکسل عقب شرکتی
۱۱۳ضربگیر بالای کمک (ضربگیر بالای فنرلول اکسل ۴۰۵)شرکتی
۱۱۴ضربگیر دسته موتور بالا راست (ضربگیر قارچی)شرکتی
۱۱۵ضربگیر دسته موتور بالا راست(ضربگیر کله قندی)شرکتی
۱۱۶پایه میل موج گیر ۴۰۵ (لاستیک چاکدار)شرکتی
۱۱۷بوش دوشاخه رام ۴۰۵شرکتی
۱۱۸دوشاخه رام ۴۰۵شرکتی
۱۱۹دوشاخه رام ۲۰۶شرکتی
۱۲۰بوش دوشاخه رام ۲۰۶شرکتی
۱۲۱بوش طبق ۲۰۶ (بدون لبه)شرکتی
۱۲۲بوش طبق ۲۰۶ (لبه دار)شرکتی
۱۲۳طبق مثلثی ۴۰۵شرکتی
۱۲۴طبق مثلثی ۲۰۶ تیپ ۲شرکتی
۱۲۵طبق مثلثی ۲۰۶ تیپ ۵شرکتی
۱۲۶طبق پرایدشرکتی
۱۲۷چبقی پرایدشرکتی
۱۲۸سیبک فرمان ۴۰۵ (چپ - راست)شرکتی
۱۲۹سیبک زیرکمک ۴۰۵شرکتی
۱۳۰پولی سر میلنگ ۴۰۵شرکتی
۱۳۱پولی سر میلنگ ۲۰۶ TUشرکتی
۱۳۲پولی سر میلنگ ۲۰۶ TU۵شرکتی
۱۳۳پولی سر میلنگ EF۷شرکتی
۱۳۴فرمان پژو پارس مشکی آپشنشرکتی
۱۳۵فرمان پژو پارس مشکی معمولیشرکتی
۱۳۶فرمان پژو پارس بژ معمولیشرکتی
۱۳۷فرمان پژو پارس بژ آپشنشرکتی
۱۳۸فرمان پژو SLX بژشرکتی
۱۳۹فرمان پژو SLX مشکی شرکتی
۱۴۰فرمان سمند سورن بژشرکتی
۱۴۱فرمان سمند سورن مشکیشرکتی
۱۴۲فرمان پژو ۴۰۵ مشکیشرکتی
۱۴۳فرمان پژو ۴۰۵ بژشرکتی
۱۴۴فرمان سمند بژشرکتی
۱۴۵فرمان سمند خاکستریشرکتی
۱۴۶فرمان پیکان خاردرشت شرکتی
۱۴۷فرمان پراید با درپوش GTXشرکتی
۱۴۸فرمان پراید ۱۱۱شرکتی
۱۴۹فرمان پراید ۱۴۱شرکتی
۱۵۰فرمان پژو ۲۰۶شرکتی
۱۵۱پمپ هیدرولیک ۴۰۵ شرکتی ۶
۱۵۲پمپ هیدرولیک ۲۰۶شرکتی ۴
۱۵۳پمپ هیدرولیک ROA (سال)شرکتی ۵
۱۵۴پمپ ترمز پراید CBS (معمولی)شرکتی ۱۰
۱۵۵پمپ ترمز پراید ABS شرکتی ۱۰
۱۵۶پمپ ترمز و بوسته پراید ABSشرکتی ۱۰
۱۵۷پمپ ترمز و بوسته پراید CBS (معمولی)شرکتی ۱۰
۱۵۸پمپ هیدرولیک پراید شرکتی ۱۰
۱۵۹جعبه فرمان پراید شرکتی ۱۰
۱۶۰سوپاپ ۴۰۵(تک سوز) ماژورترک۶۰
۱۶۱سوپاپ ۴۰۵ (دوگانه سوز) ماژورترک۶۰
۱۶۲سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۲ ترک۶۰
۱۶۳سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵ترک۶۰
۱۶۴سوپاپ زانتیا ۲۰۰۰ترک۶۰
۱۶۵سوپاپ L۹۰ترک۶۰
۱۶۶سوپاپ پرایدترک۶۰
۱۶۷گیت سوپاپ ۴۰۵ترک۵۰
۱۶۸سرسیلندر ۴۰۵-۱۸۰۰ CNGتوسن
۱۶۹سرسیلندر ۴۰۵-۲۰۰۰توسن
۱۷۰سرسیلندر ۲۰۶ تیپ ۲توسن
۱۷۱سرسیلندر ۴۰۵-۱۸۰۰ CNG کامل (دارای سوپاپ)توسن
۱۷۲سرسیلندر ۴۰۵-۱۸۰۰ دود و هوا توسن
۱۷۳سرسیلندر ۴۰۵-۱۸۰۰ دود و هوا ویژهتوسن
۱۷۴میل سوپاپ ۴۰۵توسن
۱۷۵میل سوپاپ ۴۰۵ ویژهتوسن
۱۷۶استکان تایپیت ۴۰۵توسن
۱۷۷پمپ هیدرولیک ۴۰۵ -۱۸۰۰توسن
۱۷۸پمپ هیدرولیک ۲۰۶توسن
۱۷۹مخزن پمپ هیدرولیک ۲۰۶توسن
۱۸۰جعبه فرمان ۴۰۵ کامل با کمک توسن
۱۸۱کمک فرمان ۴۰۵توسن
۱۸۲شیرجعبه فرمان ۴۰۵توسن
۱۸۳شیرجعبه فرمان ۲۰۶توسن
۱۸۴بوش پیستون گژنپین ۴۰۵-۱۸۰۰توسن
۱۸۵بوش پیستون گژنپین ۴۰۵-۲۰۰۰توسن
۱۸۶بوش پیستون گژنپین ۲۰۶-TU۳توسن
۱۸۷گرد ۱۰۰/۸۰ p۴۵OSRAM
۱۸۸سه خار ۱۰۰/۸۰ p۴OSRAM
۱۸۹سه خار ۱۳۰/۹۰OSRAM
۱۹۰پرشیایی ۱۰۰-۲۴/۱۲ ولت OSRAM
۱۹۱پرشیایی ۵۵-۲۴/۱۲ ولت OSRAM
۱۹۲بی سیم ۱۰۰-۲۴/۱۲ ولتOSRAM
۱۹۳بی سیم ۵۵-۲۴/۱۲ ولت OSRAM
۱۹۴سیم دار ۱۰۰-۲۴/۱۲ ولتOSRAM
۱۹۵سیم دار ۵۵-۲۴/۱۲ ولت OSRAM
۱۹۶آریایی ۱۲ اسرام یک کنتاک ۱۲ اسرام OSRAM
۱۹۷سوزنی ۱۲ اسرام OSRAM
۱۹۸دو کنتاک ۱۲ اسرام OSRAM
۱۹۹دو کنتاک اسرام ۲۴/۱۲ ولت OSRAM
۲۰۰آریایی ۲۴/۱۲ ولت OSRAM
۲۰۱سوزنی ۲۴/۱۲ OSRAM
۲۰۲سه خار W ۱۳۰ /۹۰ کره ۱۲ ولت OSRAM
۲۰۳سه خار W ۱۰۰ /۹۰ کره ۱۲ ولت OSRAM
۲۰۴سیم دار W ۱۰۰ کره ۱۲ ولت OSRAM
۲۰۵پرشیایی W ۱۰۰ کره ۱۲ ولت OSRAM
کلیه‌ی لوازم دارای گارانتی شرکت می‌باشند